โครงการอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 1 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

โครงการดีๆ ส่งเสริมการแบ่งปัน “โครงการอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 1” ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดโครงการอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 1   ในวันที่  9-10 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งไทร  ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

สามารถร่วมสนับสนุนงบประมาณ หรือของเล่นเด็ก อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา อื่นๆ  ให้น้องๆได้  ณ  ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  บริเวณศาลาไทย  1  ใกล้กับอาคาร 1    

ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกับชุมชนและน้องๆ  อาทิ สอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยมือ สันทนาการสุขอนามัย ลานศิลป์  เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณืกีฬา อุปกรณ์การเรียน ฟังธรรม ทำความสะอาดวัด และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน (การแปรรูปโคนม)

ทั้งนี้ มีศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมด้วย

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมที่  085-8101325 โรส  / 099-7902689 แจง / 093-4351243 กัปตัน

สุขใจผู้ให้ & ผู้รับ

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200