โครงการดีๆ ส่งเสริมการแบ่งปัน “นิติจิตอาสา”

** โครงการดีๆ ส่งเสริมการแบ่งปัน “นิติจิตอาสา” **

คณาจารย์ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการค่ายจิตอาสา ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก จังหวัดเพชรบุรี

โดยนำสิ่งของ ขนม นม อุปกรณ์การเรียน ไปมอบให้น้องๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน

^O^  ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้น้องๆ ^O^

 ^^ สุขใจผู้ให้ & ผู้รับ ^^

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 

   

   

   

   

   

   

   

   

                      

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200