เชิดชู...นักศึกษาทำความดี

ขอชื่นชมนางสาวสุดารัตน์  นักว่อน นักศึกษาคณะการบัญชี  

พบโทรศัพท์ในห้องน้ำหญิง ที่ศูนย์กีฬาด้านหน้า ได้มามอบให้ที่ศูนย์กีฬา

และทางศูนย์กีฬาได้มอบให้กับเจ้าของแล้ว

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200