เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ และพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 30 กันยายน 2563 สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา ,สายงานสื่อสารแบรนด์, คณะศิลปศาสตร์หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ , วิทยาลัยนานาชาติจีนอาเซียน จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 14 ทุน มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยจีนโดยนักศึกษาไทยจีนจำนวนมาก เช่น รำไทยชุดลาวดวงเดือน และงามแสงเดือนที่นักศึกษาไทยจีนได้ใช้เวลาฝึกซ้อมร่วมกัน การรำมวยจีนไท่จี๋เฉวียนหรือมวยไท้เก็กโดยนักศึกษาไทยและจีน และการแสดงต่างๆจากนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์

ในงานนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งไทยและจีน ร่วมร้องเพลง สรรเสริญมาตุภูมิ(歌唱祖国)เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาจีนกว่า 300 คนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ด้วย โดย นายซุนอ้าวขุย นักศึกษาจีนชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยนานาชาติจีนอาเซียน ได้มอบภาพวาดพู่กันจีนที่นักศึกษาเป็นผู้วาดเองให้กับท่านอธิการบดีเป็นที่ระลึกด้วย

https://www.facebook.com/114912148633710/posts/2397023823755853/

#DPUSAO

#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

                                                                                                      

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200