โครงการดีๆ ส่งเสริมการแบ่งปัน

โครงการดีๆ ส่งเสริมการแบ่งปัน ^_^

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการค่ายจิตอาสา ครั้งที่ 10 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี

สามารถร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้น้องๆได้ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ อาคาร 6 ชั้น 6 นะจ๊ะ

>_<  สุขใจผู้ให้ & ผู้รับ  >_<

https://www.facebook.com/139391639482121/posts/3378032602284659/

#DPUSAO

#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200