แนะนำนักศึกษาเรียนดีและเก่ง จากคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

แนะนำนักศึกษาเรียนดีและเก่ง จากคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

นางสาวกุลธิดา ตุ้มวารี หรือน้องแพรว นักศึกษาเรียนดีและเก่ง จากคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดของชั้นปี ตั้งแต่ปีที่  1 – 4  และเป็นกรรมการนักศึกษาทีมกิจกรรมของคณะมาโดยตลอด และได้รับทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา ได้รับประกาศนียบัตรผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนักเรียนธรรมบาลีประโยค 3 อีกด้วย

#DPUSAO

#DPU

#คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200