วันที่สองที่นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษา ส่งประกวดคลิปวิดีโอ “เชิญชวนให้ร่วมบริจาคโลหิต”

วันที่สองที่นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษา ส่งประกวดคลิปวิดีโอ “เชิญชวนให้ร่วมบริจาคโลหิต” ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เริ่มโพสคลิปได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กันยายน 2563 กำหนดนับจำนวนคลิปที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกใน เวลา 15:00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2563 ถือเป็นสิ้นสุด

>> กฎ กติกา การส่ง VDO Clip ในการ PR ประชาสัมพันธ์ <<

1. อัดคลิปวีดีโอผ่าน Platform ใดก็ได้ โดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า 30 วินาที ถึง 1 นาที

2. จะต้องมีคำพูด หรือข้อความเชิญชวนให้ร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 29 กันยายน 2563 นี้

3. สามารถแสดงออกในทางความคิดสร้างสรรค์ได้ไม่จำกัด โดยท่าเต้น คำพูด หรือข้อความ
เชิญชวนอะไรก็ได้ เพื่อสื่อถึงการเชิญชวนให้มาร่วมบริจาคโลหิต

4. ข้อความ คำพูด หรือท่าทาง ในวีดีโอคลิป ต้องไม่แสดงออกในทางที่ไม่สุภาพ ไม่ใช้คำหยาบ
หรือแสดงออกโดยท่าทางใดใดที่สื่อในทางการเมือง และอ้างอิงสถาบันต่างๆ

5. สามารถอัดคลิปตัวของท่านเอง หรือเป็นหมู่คณะก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนคนในคลิป

6. โพสลงบน Social Media ของตัวเอง พร้อมด้วยแฮชแท็ก #Hondagiveblooddpu #DPU #DPUSAO และต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะ

7. เริ่มโพสคลิปได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กันยายน 2563 กำหนดนับจำนวนคลิปที่ส่งเข้ามาร่วมสนุก ในเวลา 15:00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2563 ถือเป็นสิ้นสุด

8. คลิปที่ได้รับรางวัลจะนับจากยอดคนที่เข้ามา comment ใต้คลิปนั้นๆ มากที่สุด โดยนับ 1 Account ต่อ 1 Comment
(Remark: ไม่นับจากยอดกดไลด์ และไม่นับ Comment ที่แสดงถึงการปั่น Comment เช่น จุด ปัก ฯลฯ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ)

9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10. ติดตามรายชื่อผู้ชนะการประกวด VDO Clip Challenge ได้ที่ facebook มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 63

รางวัลผู้ชนะการส่งคลิปประชาสัมพันธ์
ตัดสินจากคลิปที่มียอด Comment สูงที่สุด

รางวัลที่ 1
ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
(พร้อมของที่ระลึกจากฮอนด้า)


รางวัลที่ 2
ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
(พร้อมของที่ระลึกจากฮอนด้า)

รางวัลที่ 3
ได้รับทุกการศึกษา 500 บาท
(พร้อมของที่ระลึกจากฮอนด้า)

#ภูมิใจในสายเลือดฮีโร่DPU

#DPUSAO

#DPU

    

                                                  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200