วันที่ 2 ของนักศึกษาที่ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรเป็นฮีโร่ด้วยการบริจาคโลหิต

วันที่ 2  ของนักศึกษาที่ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00-15.00 น.

ณ บริเวณลานกิจกรรม ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

* นักศึกษาทุนที่ยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหากร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จะได้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 6 ชั่วโมง

และยังได้หน้ากาก Blood Hero ฟรี อีกด้วย *

 

   

   

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200