สปสช. ยกเลิกสัญญา คลินิกชุมชนอบอุ่น – โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 64 แห่ง

รู้หรือไม่??

>>  สปสช. ยกเลิกสัญญา คลินิกชุมชนอบอุ่น – โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 64 แห่ง  โดยมีผลตั้งแต่ 18 กันยายน 2563  แต่ไม่ได้ยกเลิกสิทธิ “บัตรทอง”  

** ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ย้ายสิทธิลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง ด้วยระบบออนไลน์ 2 ช่องทาง

1)  แอปพลิเคชัน สปสช.

2)  Line สปสช.  พิมพ์คำค้นหา Line ID @nhso

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200