ขอแสดงความยินดีกับ... น้องฟ้าใส

ขอแสดงความยินดีกับ...

น้องฟ้าใส อนุชา สัญจร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการเเพทย์บูรณาการ สาขาบูรณาการสุขภาพเเละความงาม 

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ ประจำปี2563 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 

จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

#DekDPU
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200