ทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 63 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ผู้นำนักศึกษาประจำวิทยาลัย คณะ และชมรม จัดพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น

เพื่อเสริมสิริมงคล ขวัญกำลังใจต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2563 และเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดยมี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะผู้นำนักศึกษา และร่วมเป็นเกียรติภายในงานช่วงแรกก่อนการประชุมคณะผู้บริหาร

ทั้งนี้ นางสุภาณี ประชุมชน ผู้จัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประกอบด้วย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ และชมรม ร่วมในพิธีกว่า 40 คน

สโสรนักศึกษา นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 9 รูป และภายในงานมีการบรรเลงดนตรีไทย โดย ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ร่วมสมทบทุนเป็นเงิน อาหารคาว-หวาน และผลไม้ ส่งเสริมให้การจัดงานพิธีทำบุญครั้งนี้ ผ่านพ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี

ขอกุศลผลบุญครั้งนี้ ที่ได้ร่วมเติมต่อบุญ ส่งผลให้ทุกท่านจงประสพสุข ความเจริญ ความรุ่งเรืองในทุกด้านเทอญ...

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#สโมรสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์63

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

   

 

                                               

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200