ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ด "แทนใจ บอกรักแม่" 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ด "แทนใจ บอกรักแม่" เมื่อวันที่ 11 , 13 , 14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

สำหรับรางวัลโปสการ์ดที่โดนใจ มีรายชื่อดังนี้

1.นางสาวอาภาพร เปรมปราศภัย 610401040060 CIBA
2.นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช 630112010033 รปศ.
3.นางสาวซีรีน เทศงามถ้วน 630101120043 CIBA
4.นางสาวณัฐธยาน์ ผาสุข 630113020028 CIM
5.นางสาวปิยะดา อัครเชาว์วิวัฒน์ 600106040063 นิเทศศาสตร์
6.นางสาวอนันตญา อนุเวช 630114020036 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
7.นางสาวธัญกร เพชรสิงห์ 610102010066 CIBA
8.นางสาวมัทธุรส โจมรัมย์ 610106040005 คณะนิเทศศาสตร์

**สามารถมาติดต่อรับรางวัลได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) **

>> ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคนนะคะ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ <<

^O^ แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมถัดไปนะคะ ^O^

#โปสการ์ดแทนใจบอกรักแม่63
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200