กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวชมรมฟุตบอล มธบ.

ผศ.ดร.วันวร จะนู ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ให้การต้อนรับตัวแทนศิษย์เก่าและรับจดหมายขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวชมรมฟุตบอล มธบ. 21 พ.ย.58

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200