วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ยี่สิบแปดกรกฎาคมอุดมฤกษ์

พระเกียรติเกริกเกรียงไกรในสยาม

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ทุกรูปนาม

ถวายความจงรักมั่นภักดี

ขอพระองค์ธำรงรัฐเฉกฉัตรแก้ว

พระเกียรติแพร้วไทยพิทักษ์เทิดศักดิ์ศรี

ธำรงรัฐธำรงชัยไทยทวี

อัญชุลีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

(ม.ร.ว.อรฉัตร ศุขสวัสดิ์ ซองทอง   ร้อยกรอง)

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
.
สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญทุกท่านลงนามถวายพระพร และชมพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

แห่งราชวงศ์จักรี ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 
       
         
       
       
         

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200