เงินสนับสนุนเข้ากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบเงินจำนวน 25,000 บาท จาก คุณศิลป์ธรณ์ สันติธรณ์ Vice-President Marketing & Brand Management บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด (บริษัทในเครือ King Power) สนับสนุนเข้ากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#DPUBright

https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/3166674066753848

               

           

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200