ประกาศ!! มธบ. กำหนดพื่นที่สูบบุหรี่ 4 แห่ง ฝ่าฝืนมีโทษทางวินัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ 4 แห่ง คือ
1) บริเวณที่นั่งหลังอาคาร 2
2) บริเวณที่นั่งข้างโรงอาหารด้านสนามฟุตบอล
     3) บริเวเวณหลังโรงละคร อาคาร 12
4) บริเวณที่นั่งข้างอาคาร 8 ติดสตูดิโอ 
โดยคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อสุขภาวะของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะลงพื้นที่ตรวจตรา

ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200