การเตรียมความพร้อมด้านกายภาพภายในมหาวิทยาลัย DPU New Normal

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ปรับปรุงด้านกายภาพ เพื่อรองรับ DPU New Normal และการเปิดสถานที่ทำการภายในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้เข้ามาติดต่อ

#DPUCARE

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

  

  

  

  

  

                                                         

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200