ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกในช่วงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดสถานที่ทำการ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกในช่วงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดสถานที่ทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22  มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป  เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการ สวมหน้ากาก วัดไข้ ไทยชนะ ระยะห่าง  

ด้วยความห่วงใย

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

                                     

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200