การให้บริการแบบ New Normal สามารถสอบถามโดยผ่านการสแกน QR Code

สายงานกิจการนักศึกษา พร้อมให้บริการนักศึกษาแบบ New Normal

สามารถสอบถามการบริการในด้านต่างๆ ของสายงานกิจการนักศึกษาด้วยการสแกน QR Code Line และ Fanpage FB   

"Anywhere , Anytime"

          

          

          

          

          

          

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200