การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านกีฬา กับ ดร.เลิศฤทธิ์   เรือนละหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม โดยมีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่และสโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด ร่วมลงนามเป็นพยาน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนกีฬา และส่งเสริมสนับสนุนโดยการให้การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา โดยมีเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม มอบเสื้อที่ระลึก ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อีกด้วยและได้มอบของที่ระลึกกลับเช่นเดียวกัน 

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด

www.facebook.com/DPUSAO/posts/3072016586219597

   

   

   

   

   

     

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200