รับมอบแอลกอฮอล์ 75% สำหรับฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา

>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบแอลกอฮอล์ 75% สำหรับฆ่าเชื้อโรค จาก คุณณัฐรดา เลี้ยงรักษา Manager Marketing Department พร้อมตัวแทน บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 4 แกลลอนใหญ่ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึกให้ 3 ท่านด้วย

^O^  ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ^O^

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#บริษัทเอ็นไวรอนเมนท์รีเสริชแอนด์เทคโนโลยีจำกัด
#ไวรัสCOVID19

 

     

  

                                             

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200