มีข่าวดี...มาบอก

นักศึกษาชั้น  2 ขึ้นไป ไม่เคยกู้เรียนสามารถทำเรื่องยื่นกู้กองทุนฯ (กยศ.) ได้ทุกชั้นปี !! ติดต่อได้ที่

ฝ่ายทุนการศึกษา อาคารอธิการบดี 1 ชั้น 3 หรือ https://www.facebook.com/fund001/

สามารถ Download แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกเอกสาร  >> https://www.dpu.ac.th/fund/news/256/

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200