ตู้ DPU SHARE DPU แบ่งปัน

DPU มีตู้ DPU SHARE DPU แบ่งปัน ^-^

DPU ได้จัดทำโครงการ ตู้ DPU SHARE เพื่อแบ่งปันอาหารและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อช่วยเหลือกันภายในและ ชุมชนโดยรอบ มธบ.

หยิบไปแต่พอดี หากท่านมีร่วมแบ่งปัน 

อิ่มใจผู้ให้  อิ่มท้องผู้รับ ^O^

ร่วมแบ่งปันกันได้นะคะ    ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแบ่งปัน  

รายการสิ่งของในตู้ มีดังนี้

1) อาหารกล่องที่ทำสดใหม่
2) อาหารสด/อาหารแห้ง 
3) น้ำและเครื่องดื่ม 
4) เครื่องอุปโภค สิ่งของจำเป็น
5) ยาสามัญประจำบ้าน

ตู้ “DPU Share” จะจัดให้มี 3 จุด ดังนี้

1) ประตูทางเข้าด้านหน้า DPU

2) ประตูทางเข้าด้านหลัง DPU

3) ประตูทางเข้าอาคาร 14

DPU แบ่งทุกข์ ปันสุขให้ชุมชน @_@

https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/3002528519835071

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

  

   

   

   

   

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200