BACKPACK TO ASEAN

เชิญชวนนักศึกษา มธบ. ส่งแผนประกวดในโครงการ "ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน"

เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน

ผู้ชนะทั้ง 20 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้

- เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน

- คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

- ใบสมัคร

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200