ประกาศ Classroom ID กลุ่มเรียน Summer 3/2562

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2562 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ตรวจสอบ E-Mail นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและเข้าร่วม Google Classroom นะจ๊ะ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200