ด่วน!! เปิดลงทะเบียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 3/62 หรือจะลงทะเบียนเพิ่มเติม วันสุดท้าย 7 พฤษภาคม 2563

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/62 หรือจะลงทะเบียนเพิ่มเติม

สามารถดำเนินการแบบออนไลน์ได้วันสุดท้าย คือ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 24.00 น.ทุกระดับ ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200