ประกาศผลการให้ทุนคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจ้า ^ ^

ตามที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประสงค์มอบทุนบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะการณ์ระบาดของไวรัส covid-19 “เราจะไม่ทิ้งกัน” ให้กับนักศึกษา (ทุนอาจารย์ ดร.สัตยะพล  สัจจเดชะ)  ซึ่งได้สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ไปแล้วนั้น มีนักศึกษาที่ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จำนวน 16 คน 

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์นคร วัลลิภากร หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน

ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤต COVID-19

ขอให้​ทุกท่านปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด-19​

ด้วยความห่วงใย

https://www.facebook.com/DPUSAO/photos/a.542925862462028/2921034951317762/?type=3

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ : Law Pridi DPU

#ไวรัสCOVID19

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200