มธบ. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศพม่า

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศพม่า

โดยมีอ.ฐิติ  ลาภอนันต์ ผู้อำนวยการสายงานกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนในการมอบเงินช่วยเหลือ

ณ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

ในวันที่ 28 กันยายน 2558

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200