ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องมาตรการ ช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
สำหรับภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

1. ลดค่าบำรุง 30% ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

2. สามารถผ่อนชำระ ค่าเล่าเรียนได้

>>  ส่วนมาตรการ ของปีการศึกษา 2563 จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤต COVID-19

ขอให้​ทุกท่านปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด-19​

ด้วยความห่วงใย ^^

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#ไวรัสCOVID19

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200