มาตราการช่วยเหลือนักศึกษาจาการแพร่ระบาด COVID-19

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

โดยจะลดเงินค่าบำรุงการศึกษา ให้แก่นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนในเทอม 3/2562 เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 25%

และหากนักศึกษาประสบปัญหาการเงิน สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนชำระะค่าเทอมได้จ้า

ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤต COVID-19

ขอให้​ทุกท่านปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด-19​

ด้วยความห่วงใย

https://www.facebook.com/DPUSAO/photos/a.542925862462028/2907917515962839/?type=3

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#ไวรัสCOVID19

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200