รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี หากเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19

รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี  หากเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 (ย้ำ !!! ต้องมีความเสี่ยง,อาการเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)
ที่โรงพยาบาล/หน่วยบริการของรัฐตามสิทธิของท่าน และรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วน สปสช.1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤต COVID-19

ขอให้​ทุกท่านปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด-19​

ด้วยความห่วงใย

https://th-th.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/125344029083930/?type=3&theater

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#ไวรัสCOVID19
 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200