มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมฯจากสถานการณ์ COVID-19

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม จากสถานการณ์ COVID-19

กยศ ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต โควิด-19 

- ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือรายละ 10 บาท 

- ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5%

** เริ่ม 1 เมษายน 2563 **

ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤต COVID-19

ขอให้​ทุกท่านปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด-19​

ด้วยความห่วงใย

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#ไวรัสCOVID19 #กยศ

https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/2892163340871590

       

        

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200