คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประสงค์มอบทุนบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะการณ์ระบาดของ ไวรัส covid-19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประสงค์มอบทุนบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะการณ์ระบาดของ ไวรัส covid-19 ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน https://forms.gle/qb5iJTTzq4X35nP99

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่อาจารย์นคร วัลลิภากร หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน

https://www.facebook.com/DPUSAO/photos/a.542925862462028/2885975084823749/?type=3&theater

ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤต COVID-19

ขอให้​ทุกท่านปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด-19

ด้วยความห่วงใย

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#ไวรัสCOVID19

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200