สารจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถึงนักศึกษา DPU

สารจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถึงนักศึกษา DPU

นักศึกษาที่รักทุกคน

ในช่วงเวลาที่โรคโควิด-19 กำลังทวีความรุนแรงขึ้นมากในประเทศไทย อาจารย์อยากจะขอร้องให้พวกเรามีความระมัดระวังมากขึ้น ต้องดูแลตัวเองและคนในครอบครัวให้ดี อย่าพาตัวเองไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงคนหนาแน่น

ในช่วงก่อนจะสิ้นสุดเทอม 2 นี้ อาจารย์ขอความร่วมมือให้นักศึกษาติดต่อกับ ผู้สอนทางออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งการเรียน การสอน การนำเสนองาน การสอบได้ย้ายไปเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือ ให้ส่งงานออนไลน์แทนหมดแล้ว ถ้าติดขัดอย่างไรก็ขอให้รีบปรึกษาหาทางออกกับอาจารย์ผู้สอนได้ มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ทุกคนพยายามอย่างยิ่ง ที่จะทำให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับการเรียนในชั้นเรียนให้มากที่สุด

สำหรับการเรียนการสอนในช่วงซัมเมอร์หรือเทอม 3 นี้ เราจะเริ่มเรียน online กันทุกรายวิชา หากนักศึกษามีความกังวลหรือขัดข้องประการใด ให้ปรึกษาคณบดี หรือ อาจารย์ผู้สอนของรายวิชา เราจะช่วยกันหาทางออกอย่างเต็มที่ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างสะดวกที่สุดสำหรับนักศึกษา

ท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาชาวธุรกิจบัณฑิตย์ติดตามข่าวสารจากช่องทางนี้ หรือช่องทางที่คณะมีให้ และขอให้ทุกคนและบุคคลอันเป็นที่รัก รักษาตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงนะคะ

ด้วยความห่วงใย

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#ไวรัสCOVID-19

 

https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/2872185042869420

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200