แนวปฏิบัติ Work from Home สำหรับชาว DPU เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โหมดการทำงานที่บ้าน

ตามที่ได้มีประกาศคำสั่งปิดที่ทำการชั่วคราวฯ จึงมีแนวปฏิบัติ Work from Home สำหรับชาว DPU  9 ข้อ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โหมดการทำงานที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200