การเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 เพิ่มเติม และ นโยบายการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศมาตรการ...เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 เพิ่มเติม และ นโยบายการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 18 มีนาคม 2563

ด้วยความห่วงใย

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#ไวรัสCOVID-19

     

     

     

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200