ประกาศ...ศูนย์กีฬา งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ...ศูนย์กีฬา งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ​มหาวิทยาลัย​ธุรกิจ​บัณฑิตย์​ จึงต้องงดให้บริการศูนย์กีฬา มธบ. เพื่อเฝ้าระวัง​การแพร่ระบาด​ของ​ไวรัสโควิด-19​  และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  จึงงดให้บริการศูนย์กีฬาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  หากเปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ด้วยความห่วงใย

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200