รู้ยัง?? การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะเป็นระบบออนไลน์

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2563  เป็นระบบออนไลน์

โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 -24.00 น.

สามารถสแกน QR Code หรือ DPU Plus หรือ Website : https://election.dpu.ac.th/

มาเลือกตัวแทนของนักศึกษาเพื่อเข้ามาทำงาน สร้างกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์กันเยอะๆนะจ๊ะ

#DPUSAO

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#เลือกตั้งออนไลน์DPU

#DPU4.0

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200