บัตรประกันอุบัติเหตุ รอบ 4-5 มาแล้วจ้า...

บัตรประกันอุบัติเหตุ รอบ 4-5 มาแล้วจ้า...

นักศึกษาที่ยังไม่ได้มารับบัตรประกันอุบัติเหตุ สามารถมาติดต่อรับได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 เวลา 09.00 -16.30 น.

รีบๆมารับกันนะ... รอๆ

สายงานกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200