มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคCOVID-19 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 5

มาตรการ​การเฝ้าระวัง​และป้องกัน​โรค​COVID-19​ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับ​ที่​ 5 เรื่อง​มาตรการ​การงดเว้นการเดินทาง​ไปต่างประเทศ​ของบุคลากร​ในระหว่างวันที่​ 1 มีนาคม​ ถึง​ 30​ เมษายน​ 2563

สาระสำคัญ​คือ​ ขอให้งดเว้น​การเดินทาง​ไปประเทศ​ที่เป็นเขต​ติดโรค​ติดต่อ​อันตรายตามประกาศ​ของ​ สธ.​ หากกลับมา​แล้วบุคลากร​จะ​ต้องกักตัว​เพื่อ​เฝ้า​ระวัง​ 14​ วัน​ โดยถือเป็น​วันหยุดและไม่จ่ายค่าจ้าง​

และชี้แจงข่าว​สารและข้อเท็จจริง​ เพื่อให้ข้อมูล​ที่ถูกต้อง​เกี่ยวกับ​​สถานการณ์​ในมหาวิทยาลัย​ โดยยืนยัน​ว่ายังไม่พบผู้​ป่วย หรือผู้​เสียชีวิต​ด้วยโรค​ COVID-19​

 

ขอให้​ทุกท่านปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด-19​

ด้วยความห่วงใย

สายงานกิจการนักศึกษา

            

         

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200