แถลงการณ์ เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรม DPU GAME NIGHT 2019

แถลงการณ์ เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรม DPU GAME NIGHT 2019

ด้วยความห่วงใย

สายงานกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200