การแข่งขันบาสเกตบอล DPU GAMES 2019

มาร่วมให้กำลังใจและเชียร์นักกีฬาของคณะได้นะจ๊ะ ในการแข่งขันบาสเกตบอล DPU GAMES 2019 ซึ่งเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#DPUSAO
#สายงานกิจการนักศึกษามธบ.
#DPUGAMES2019

  

  

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200