สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DPU GAMES 2019

สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DPU GAMES 2019

ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ คณะ รัฐประศาสนศาสตร์

 รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)และคณะนิเทศศาสตร์

#DPUSAO

#สายงานกิจการนักศึกษามธบ.

#DPUGAMES2019

  

  

  

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200