ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่าแก่หอพัก

เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2563  อาจารย์จากงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตรวจเยี่ยมหอพักเครือข่าย DPU8 เพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลป้องกันไวรัสโคโรน่า ✌️✌️

ด้วยความห่วงใย♥️♥️

#DPUSAO
#สายงานกิจการนักศึกษามธบ.
#ไวรัสโคโรน่า

  

  

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200