การประชุมให้ความรู้ เรื่อง “การรับมือวิกฤตไวรัสโคโรน่า”แก่ผู้ประกอบการหอพัก

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดี สายงานกิจการนักศึกษา ประชุมผู้ประกอบการหอพัก ให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรับมือวิกฤตไวรัสโคโรน่า” ในวันที่ 31 สิงหาคม  2563  ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดย นพ.อาสาห์ ธีรนวกรรม จากมิตรไมตรีคลีนิก  เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน เราต้องช่วยกันรับมือจากเครือข่ายผู้ประกอบการหอพัก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พยายามเต็มที่กับการรับมือไวรัสโคโรน่า หอพักมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยกันรับมือไปด้วยกัน

ด้วยความห่วงใย 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200