ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าสำหรับอาจารย์และนักศึกษาชาวจีน

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าสำหรับอาจารย์และนักศึกษาชาวจีน
 
#DPUSAO
#สายงานกิจการนักศึกษามธบ.
#DPU 
#มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าDPU
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200