มาแล้วจ้า.... ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย

สรุปผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ  ได้แก่  วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  คณะนิเทศศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

#DPUSAO

#สายงานกิจการนักศึกษามธบ.

#DPUGAMES2019

  

  

  

  

  

  

https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/2755636534524272

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200