ทำความเข้าใจและรู้จักไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

วิธีป้องกันและรับมือกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพวกเราชาว DPU 

 

    

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200