FACTSHEET : ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ชัวร์ก่อนแชร์ ชุด FACTSHEET : ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 
คลิปนี้คือ คำตอบของหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
 
ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท ตรวจสอบกับ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ
 
ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตทุกราย ?
 
เทียบกับโรค SARS และ MERS ?
 
ต้องใส่หน้ากากอนามัย ? แบบ N95 ป้องกันได้ไหม ?
 
https://youtu.be/WLzShEr9RqQ
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200