มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

>>>  มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ <<<

*** ด้วยความห่วงใยและใส่ใจ ***

การดำเนินงานเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ของ DPU 

ทางมหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินการดังนี้

1. มหาวิทยาลัยฯ ขอให้อาจารย์และนักศึกษาจีน ที่ส่วนใหญ่ตอนนี้กลับบ้านช่วงตรุษจีน เลื่อนการเดินทางกลับมาทำงานหรือมาเรียน โดยจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

2.นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนช่วงนี้ จะมีการดำเนินการตรวจคัดกรองและจำกัดพื้นที่เพื่อควบคุมให้ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและ จะมีการดูแลในด้านต่างๆ เช่นการให้ข้อมูลความรู้ในการดูแลป้องกันโรคด้วย

3. ช่วงระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารเรียนและหอพักทั้งหมด

4. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือ และเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส ในบริเวณทางเข้าอาคาร หอพัก ห้องน้ำ จำนวน 40 จุด

5. จัดให้มีการตรวจคัดกรอง ควบคุมความเสี่ยง อาทิ ตรวจเครื่องแสกนวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย หอพัก และห้องเรียนนักศึกษาจีน ทั้งนี้จะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามจุดสำคัญในมหาวิทยาลัยเป็นระยะตลอดเวลาในช่วงนี้

6. หากมีการตรวจพบ หรือสงสัยว่าผู้ที่อาการผิดปกติ เป็นไข้ มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินปกติ สามารถติดต่อสำนักกิจการนักศึกษา (อ.เอกสิทธิ์ หมายเลขภายใน 438 และ 854 เบอร์โทรมือถือ 083-759-8860 ) และ ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (หมายเลขภายใน 734) โดยทางมหาวิทยาลัยจะประสานกับทีมเฉพาะกิจเพื่อคัดกรองเบื้องต้น และประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

7.ช่วงพิธีประสาทปริญญาบัตรในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ​มหาวิทยาลัยมีมาตรการดูแลด้านสุขภาพของบัณฑิตและครอบครัวอย่างมีมาตรฐาน

รูปภาพ  Crd: www.kapook.com

https://youtu.be/Ev6JHdnFEF4

               

                      

       

               

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200